Λέβητας Pellet – Ξύλου Radijator σειράς TKAN BIOmax

Λέβητας Pellet – Ξύλου Radijator σειράς TKAN BIOmax

Λέβητας Ξύλου – Pellet με μόνιμη τροφοδότηση Θερμικής Ισχύος  25 και 35 Kw. α) Υψηλός βαθμός απόδοσης: πάνω από 90%. β) Δυνατότητα καύσης κουκουτσιών από βύσσινο, κεράσι κλπ. γ) Μεγάλη απόδοση και εύκολος καθαρισμός. Με τη χρήση σωληνοειδή εναλλάκτη, σπιράλ στροβιλιστών, στομίων πρωταρχικού αέρα και άλλων κατασκευαστικών βελτιώσεων η απόδοση φτάνει το 90% ο καθαρισμός γίνεται πιο εύκολος ενώ μειώνεται απευθείας η κατανάλωση καυσίμων. δ)Επιπρόσθετος χάλκινος εναλλάκτης για προστασία υπερθέρμανσης. ε) Μηχανισμός προστασίας από αναστροφή φλόγας...

read more

Λέβητας Pellet – Ξύλου Radijator σειράς TKAN

Λέβητας Pellet – Ξύλου Radijator σειράς TKAN

Λέβητας Ξύλου – Pellet με μόνιμη τροφοδότηση Θερμικής Ισχύος  35 και 50 Kw. α) Υψηλός βαθμός απόδοσης: πάνω από 90%. β)Έλεγχος καύσης μέσω αυτοματισμού και οθόνη ένδειξης Θερμοκρασίας. γ) Υψηλή ποιότητα υλικών κατασκευής. δ) Μηχανισμός προστασίας από αναστροφή φλόγας ε) Επιπρόσθετος χάλκινος εναλλάκτης για προστασία υπερθέρμανσης. στ) Αισθητήρας καυσαερίων ζ) Ξεχωριστός ανεμιστήρας για την καύση του ξύλου η) Χώρος αποθήκευσης pellet 150 κιλών Όλα τα μέρη του λέβητα που παρέχουν νερό είναι κατασκευασμένα από σωλήνες άνευ ραφής και λαμαρίνες...

read more