Χυτοσίδηροι λέβητες Γερμανίας TASSO, σειρές T, F, VH

Χυτοσίδηροι λέβητες Γερμανίας TASSO, σειρές T, F, VH

O λέβητας TASSO είναι Γερμανικός χυτοσίδηρος λέβητας τριών διαδρομών καυσαερίων για τη μέγιστη εκμετάλλευση της θερμικής ενέργειας. Υπάρχουν τρεις σειρές λέβητες TASSO.   TASSO T : θερμική Ισχύς από 23.000 Kcal/h – 98.000 Kcal/h TASSO F : θερμική Ισχύς από 107.000 Kcal/h – 255.000 Kcal/h TASSO VH : θερμική Ισχύς από 275.000 Kcal/h – 817.000 Kcal/h   Οι λέβητες της σειράς TASSO αποτελούνται από: Τον εμπρόσθιο καθρέπτη Τα ενδιάμεσα στοιχεία και Τον οπίσθιο καθρέπτη. Ο αριθμός των ενδιάμεσων στοιχείων 1-6 καθορίζουν τη θερμική ισχύ....

read more