Θερμάστρες Προπανίου/Βουτανίου

Θερμάστρες Προπανίου/Βουτανίου

Master gas heaters provide large volumes of instant heat. They are very cost effective, robust and efficient. Portable gas heaters are best for well ventilated areas like construction sites, warehouses or factories. MASTER BLP 15 M gas heater Power: 11 – 15 kW Air displacement: Fuel consumption: Ignition: 300 m3/h 1,07 kg/h piezo MASTER BLP 33 M gas heater Power: 16 – 30 kW Air displacement: Fuel consumption: Ignition: 1.000 m3/h 2,14 kg/h piezo MASTER BLP 53 M gas heater Power: 36 – 52 kW Air displacement: Fuel consumption:...

read more