ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΥΓΡΑΕΡΙΟΥ

Η εταιρία μας διαθέτει μακρόχρονη εμπειρία στις εγκαταστασεις υγραερίου. 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι κατωτέρω προδιαγραφές έχουν σκοπό να παρέχουν οδηγίες για την διαμόρφωση , σχεδίαση , κατασκευή και ασφαλή λειτουργία των εσωτερικών εγκαταστάσεων φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας 25 – 300 mbar. Γενικώς ισχύει ο Τεχνικός Κανονισμός « Εσωτερικές εγκαταστάσεις φυσικού αερίου με πίεση λειτουργίας έως και 1 bar » , ΦΕΚ 963/Β/15/7/2003 . Η εγκατάσταση θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις διατάξεις του Κανονισμού και ιδιαιτέρως όσον αφορά στα παρακάτω σημεία...

read more