Υδρονέφωση

Υδρονέφωση

Η υδρονέφωση αφορά τον κλιματισμό των εξωτερικών χώρων με δημιουργία νέφους από νερό σε συνδυασμό με ανεμιστήρες. Χρησιμοποιούμε μικροσταγόνες νερού για να μειώσουμε την εξωτερική θερμοκρασία. Με τη χρήση αντλίας ανεβάζουμε την πίεση του νερού στα 60-100bar το οποίο στη συνέχεια ψεκάζεται διαμέσου ακροφυσίων πολύ μικρής διαμέτρου έτσι ώστε να επιτύχουμε σταγονίδια διαμέτρου 10 micron (μικρότερα από την ανθρώπινη τρίχα). Τα μικροσταγονίδια εξατμίζονται αμέσως απορροφώντας θερμότητα από το εξωτερικό περιβάλλον με αποτέλεσμα να μειωθεί η...

read more